.............

| | | | | | | | |
 
| | |
_________________________________________________________________________________________________________
 
 

Italské plemeno Cane Corso patří mezi molosoidní plemena a je přímým potomkem římských válečných psů zvaných Canis Pugnax. Tito psi se používali nejen k boji ale také jako arénoví psi pro boj s ostatními zvířaty.

Historie Canis Pugnax je více méně mlhavá, avšak soudí se, že byl vyšlechtěn několik století před naším letopočtem z Tibetského Mastifa, kterého popisuje už Marco Polo.

Po pádu Říma se plemeno používalo dále jakožto válečné, ale již se začalo využívat i jako lovecké, pastevecké a hlídací což se v zásadě nezměnilo až do tohoto století,
kdy v důsledku razantní změny způsobu hospodaření málem zaniklo.
Dříve používaný systém nezávislých zemědělských usedlostí, kde byl tento pes využíván zejména k ochraně majetku a dobytka se změnil na centralizovaný. Naštěstí se ale našlo několik nadšenců,
kteří se těmto psům začalo v sedmdesátých letech věnovat a plemeno bylo zachráněno (bohužel pravděpodobně díky příliš úzkému genetickému fondu bylo plemeno částečně oživeno krví Neapolského Mastina, což je na některých jedincích znát dodnes; jistě není třeba říkat, že se všichni chovatelé snaží tento vliv eliminovat).

Historie jména Cane Corso je více méně mlhavá, slovo Cane znamená pes (od latinského Canis), slovo Corso je zřejmě odvozeno od řeckého slova Krotos, což znamená "dvůr". Dalo by se tedy říct, že Cane Corso znamená pes k ochraně majetku.

Pro plemeno jsou charakteristické vlastnosti jako věrnost, poslušnost, síla, vytrvalost a odvaha, které byly pěstovány celá staletí. Pes je absolutně věrný svému pánovi a rodině a případnou změnu by nesl velice těžce. Ochranu majetku a pána má geneticky zakódovanou a k tomuto účelu není třeba zvláštního speciálního výcviku, ke zcela cizím lidem se chová rezervovaně až podezřívavě a bedlivě sleduje situaci.
Pes nepoznamenaný špatným výcvikem nikoho nenapadá a není agresivní, zakročí pouze v případě bezprostředního nebezpečí, zákrok je pak razantní a nekompromisní. V případě je-li napaden je schopen se bránit způsobem, který může skončit smrtí protivníka.Odvahu je možné prezentovat způsobem, který tito psi používali pro zkrocení rozzuřených býků, pes chytil býka za nějaké citlivé místo (většinou nozdry), tím ho ochromil a přinutil pokleknout a zůstat na místě dokud nebyl uvolněn. Jakožto lovec se používal k lovu velkých zvířat (medvědů, vlků a divočáků).

V několika posledních letech se pes začal šířit z Itálie i do ostatních zemí (Německo, Francie, Rusko, USA, Kanada, Belgie, Česká Rep., Maďarsko, Slovensko). Jeho obliba stoupá zejména pro jeho vynikající vlastnosti a schopnost se velmi rychle učit a zvládat i velmi složité cviky.

Plemeno Cane Corso bylo v roce 1996 uznáno FCI a popisuje jej standard FCI 343

 
   
Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno................................................................ webdesign ©2007 ELry.....